Najava webinara – modernizacija i migracija starih Delphi/C++ projekata na novu verziju

Poštovani partneri,

pozivamo vas ovim putem da se prijavite na važan webinar o modernizaciji i migraciji starijih Delphi / C++ projekata na najnoviju verziju koji će se održati 26.08. u 16h (Delphi) odnosno 27.08. u 16h (C++Builder).

Zašto su ovi webinari važni? Prestankom podrške za Windows 7 sve više aplikacija se prebacuje na Windows 10 platformu koja je isključivo 64-bitna. To može stvarati probleme u radu starijih 32-bitnih aplikacija, a tu je i niz drugih faktora poput UNICDOE-a, promjene database drivera i sl.

Softverske firme potrošile su mnoštvo radnih sati i napisale tisuće i milijune linija koda u svojim projektima koji možda neće raditi optimalno na novim Windows platformama. Zato je važno modernizirati stare projekte i prilagoditi ih novim Windows platformama a to možete pomoću najnovijih verzija Delphi i C++Builder alata. Time osiguravate nesmetano korištenje postojećih aplikacija na novim Windowsima 10.

Na ovim webinarima stručnjaci Embarcadera pokazat će na primjeru kako izvršiti migraciju stare Delphi 2007 aplikacije na 10.4, odnosno C++Builder 6 na 10.4. Tijekom webinara je moguće postavljati pitanja. Mislimo da bi vam ovi primjeri mogli koristiti u radu te vas pozivamo da nam se pridružite.

Migracija Delphi aplikacija 26.08. u 16h

Link za registraciju

Migracija C++Builder aplikacija 27.08. u 16h

Link za registraciju

Ujedno vas želimo podsjetiti da je do 25.09.2020. ponovo moguća nadogradnja starijih verzija alata na najnoviju verziju uz popust od 35% u odnosu na redovnu punu cijenu licence.

Za sva pitanja stojimo vam na raspolaganju.

Vaš KONTO Embarcadero tim