Embarcadero predstavio RAD Server za C ++ Builder i Delphi serverske aplikacije i servise

Novo rješenje pruža idealnu back-end platformu temeljenu na REST / JSON za razvoj ISV i…