Webinar “Visual SQL Tuning”

23.07.2013.

Poznato je da podešavanje SQL-a podrazumijeva puno zadataka. Pokušavajući razumjeti sam SQL, planove izvršenja i sve prikupljene statistike, lako se možemo izgubiti.

No, postoji i lakši način da se sve to postigne. Ideja vizualnoga podešavanja SQL-a nije nova, ali je nedovoljno korištena vještina koja može drastično povećati efikasnost vašeg SQL-a.

Registrirajte se za ovaj webinar na kojem ćete naučiti:

  • osnove vizualnog SQL podešavanja i stvaranja dijagrama;
  • kako procijeniti efikasnost plana izvršenja pomoću SQL Tuning dijagrama;
  • kako uočiti probleme performansi, sintakse i dr.
  • koji alati ubrzavaju SQL podešavanje.

 Registracija i detalji na ovom linku.