Nove cijene professional verzija

Od 01.01.2013. vrijede nove cijene Delphi, C++Builder i RAD Studio alata u Professional verziji.

Nova cijena je u prosjeku 100 Eura veća od stare cijene.

Cijene ostalih verzija (Enterprise, Ultimate i Architect) ostaju nepromjenjene.