ANKETA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA

Poštovani partneri,

 

kao voditelj Embarcadero i Idera distribucija za Adriatik regiju želim Vam zahvaliti na pruženoj prilici da Vam pomognemo u Vašem radu i pružimo Vam usluge i proizvode bitne za Vaše poslovanje. Ovim putem Vas molimo da odvojite par minuta i kažete nam koliko ste zadovoljni uslugom koju ste primili od nas. Cijenimo poslovnu suradnju koju imamo s Vama i želimo Vam što bolje služiti pa je i cilj ove ankete osiguranje usluga koje zadovoljavaju Vaša očekivanja i potrebe.

 

Molim Vas da u dolje navedenoj anketi ocijenite uslugu koju ste dobili od poduzeća KONTO d.o.o. Požega, predstavnika Embarcadero Technologies / Idere za Adriatik regiju. Ovom prilikom ne ocjenjujete Embarcadero / Idera softver, već uslugu nas kao njihovog regionalnog predstavnika.

 

Zahvaljujem,
Mladen Kuzminski, mag.inf.
voditelj Distribucije Embarcadero Technologies / Idere

 


  UKOLIKO ŽELITE ODGOVORITI ANONIMNO, OSTAVITE KONTAKT POLJA PRAZNA

  Vaše ime

  Vaš Email

  Poduzeće

  Broj telefona:


  KOMUNIKACIJA

  Koliko ste lako stupili u kontakt s nama?

  1) _ Bilo mi je teško stupiti u kontakt s vama2) _ Trebao sam se raspitati o o vama3) _ Trebao sam vas potražiti na Internetu4) _ Lako sam vas pronašao5) _ Vrlo lako i brzo sam stupio u kontakt

   

  Koliko dugo ste čekali na potrebne informacije?

  1) _ Vrlo dugo2) _ Dugo3) _ Umjereno4) _ Kratko5) _ Vrlo kratko

   

  Koliko je pažljivo naš predstavnik slušao Vaš upit?

  1) _ Djelovao je nezainteresiran i odsutan2) _ Djelomično je slušao3) _ Nedefinirano4) _ Pažljivo5) _ Vrlo pažljivo

   

  Koliko je naš predstavnik bio voljan pomoći Vam?

  1) _ Djelovao je nezainteresiran i odsutan2) _ Djelomično se trudio3) _ Trudio se4) _ Pružio je zadovoljavajuću pomoć5) _ Dao je sve od sebe i pružio vrhunsku uslugu

   

  Koliko je bio ljubazan naš predstavnik?

  1) _ Nedovoljno2) _ Dovoljno3) _ Dobro4) _ Vrlo dobro5) _ Odlično


  PRUŽENA USLUGA

  Koliko je bio stručan naš predstavnik?

  1) _ Nestručan2) _ Trebalo mu je vremena da nađe tražene informacije3) _ Prosječno stručan4) _ Stručan5) _ Izuzetno stručan

   

  Da li je riješen Vaš problem i/ili pružena tražena informacija?

  1) _ Problem nije riješen / informacija nije pružena2) _ Problem je djelomično riješen3) _ Problem je riješen nakon više uzastopnih kontakta4) _ Problem je riješen, riješenje i tražene informacije su pruženi kad nas je predstavnik poduzeća naknadno nazvao5) _ Problem je u potpunosti promptno riješen i pružene su sve potrebne informacije

   


  OPĆI DOJAM

  Kako bi općenito ocijenili komunikaciju s poduzećem KONTO d.o.o. Požega?

  1) _ Nedovoljno dobra2) _ Dovoljno dobra3) _ Dobra4) _ Vrlo dobra5) _ Odlično

   

  Koliko su profesionalne usluge koje dobivate od Konto d.o.o. Požega?

  1) _ Nezadovoljavajuće i neprofesionalne2) _ Neprofesionalne3) _ Zadovoljavajuće4) _ Profesionalne5) _ Vrlo profesionalne

   


  ISKUSTVO KUPOVINE

  Da li ste kupili naše proizvode ili usluge?
  _ Da_ Ne

   

  Ukoliko niste kupili, koji je bio glavni razlog zašto niste kupili?

   

  Koliko puta ste ukupno kupovali od poduzeća KONTO d.o.o. Požega?

   

  Da li kupujete većinom za sebe ili za daljnju prodaju?

  _ Za sebe_ Za daljnju prodaju

   

  Temeljem dosadašnjeg iskustva, da li želite i u budućnosti poslovati s Konto d.o.o. Požega?

  1) _ Ne želim2) _ Možda ako baš moram3) _ Želim4) _ Vrlo rado5) _ Vrlo rado ću poslovati s vama i preporučiti vas drugima

   

  Imate li posebne napomene, prijedloge ili primjedbe? Ako da, molimo navedite ih ovdje.

   

  Da li želite da Vas kontaktiramo u svezi Vaših odgovora?

  _ Da_ Ne