Nove cijene professional verzija

Od 01.01.2013. vrijede nove cijene Delphi, C++Builder i RAD Studio alata u Professional verziji. Nova…